O Zalewie Zegrzyńskim Zalew Zegrzyński to zbiornik retencyjny na Narwi w Kotlinie Warszawskiej, utworzony w roku 1963. Wybudowano go jako najniżej położony element kaskady zbiorników na Bugu, które miały umożliwić żeglugę. Ostatecznie jednak zrezygnowano z budowy pozostałych zbiorników, a zalew wykorzystywany jest głównie do celów rekreacyjnych oraz jako rezerwuar wodyContinue Reading