O Podlaskim Przełomie Bugu

Podlaski Przełom Bugu to park krajobrazowy położony na terenie województwa lubelskiego i mazowieckiego. Został utworzony w 1994 roku. Zajmuje powierzchnię 30.904 hektarów, a jego otulina – 17.131 hektarów.

Na obszarze parku występuje duża różnorodność siedlisk (ponad 760 gatunków roślin, w tym 22 chronionych, i 141 gatunków ptaków, również rzadkich i ginących).

Śladem po ostatnim zlodowaceniu w Parku są niewysokie, łagodnie zarysowane wzgórza, a głównym walorem przyrodniczym jest niepoddana regulacji, meandrująca rzeka Bug. Z uwagi na brak ludzkiej ingerencji przyroda tworzy tu wiele unikatowych mikrokrajobrazów.

Jeśli nic nie stoi na przeszkodzie, warto spakować parę rzeczy do samochodu, na przykład do Seata, i wybrać się na zwiedzanie Podlaskiego Przełomu Bugu osobiście – jednak własne doświadczenie to dużo więcej, niż choćby najlepszy opis w internecie. 😉

Na stronie seat.pl znajdą Państwo informacje o dostępnych modelach Seata, a w jednym z autoryzowanych salonów będą mogli nabyć ten najbardziej odpowiedni dla siebie, z ewentualnym wyposażeniem dodatkowym.

 

 

Rezerwaty przyrody w Podlaskim Przełomie Bugu

W Parku istnieje siedem rezerwatów przyrody o bardzo zróżnicowanym charakterze: Kózki, Zabuże, Czapli Stóg, Łęg Dębowy koło Janowa Podlaskiego, Szwajcaria Podlaska, Stary Las i Mierzwice.

Kózki to faunistyczny rezerwat przyrody, o charakterze głównie ornitologicznym. Występują tu siedliska sieweczki obrożnej, sieweczki rzecznej, dzięciołów, czajki i rybitwy białoczelnej. Rezerwat zajmuje powierzchnię 86,12 hektarów.

Rezerwat przyrody Zabuże, zajmujący powierzchnię 33,15 hektarów, został utworzony z myślą o zachowaniu starodrzewu dębowego pochodzenia naturalnego, interesujących form geomorfologicznych oraz stanowisk wielu gatunków roślin rzadkich i chronionych oraz bogatej awifauny.

Czapli Stóg, faunistyczny rezerwat przyrody zajmujący powierzchnię 4,82 hektarów, został powołany do istnienia w roku 1987 w celu zachowania miejsc lęgowych czapli siwej oraz ostoi wielu ptaków śpiewających.

Warto swoim Seatem zwiedzić nie tylko wymienione wyżej rezerwaty, ale i wszystkie pozostałe.